عکس صفحه اصلی

طبق اعلام هیئت نظارت، ارزیابی و آموزش کشور مؤسسات زیر فاقد مجوز قانونی بوده و هر گونه فعالیتی تحت عنوان مؤسسه آن ها فاقد وجاهت قانونی می باشد:

مؤسسه فرهنگی هنری آفتاب

بنیاد علمی علوم و فنون

دانشگاه صنایع و معادن

پردیس بین المللی توسعه علوم و فنون فارابی

پردیس بین المللی رهپویان علم و صنعت

مرکز آموزش خانه صنعت و معدن خراسان رضوی

مرکز آموزش مدیریت جزیره کیش

مؤسسه پانا

مؤسسه پردیس بین الملل علم جویان فارابی

بنیاد علمی علم جویان سپهر خوارزمی


برای دریافت اطلاعات بیشتر می توانید لینک زیر را مطالعه نمایید:


مؤسسات فاقد مجوز طبق اعلام هیئت نظارت خراسان رضوی

نامه هیئت نظارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر اعلام اسامی مؤسسات فاقد مجوز قانونی

مطالب مرتبط