عکس صفحه اصلی

توضیحات جامع

معرفي دوره

1- هدف دوره

 1. ترسیم اوضاع کلی اقتصادی بر اساس مدل های اقتصاد خرد و کلان
 2. تحلیل کنشهای بازار محصول، کار، دارایی و سرمایه
 3. تأثیر سیاست گذاری پولی و مالی دولت بر رفتار بنگاهها
 4. اثرگذاری سنجه ها و شاخصهای اقتصادی بر تصمیم مدیران و سرمایه گذاران
 5. تحلیل معتبر از فضای حاکم بر اقتصاد ایران منطبق بر آموزه های علم اقتصاد
 6. ایجاد چارچوبی واقع بینانه در فرآیند تصمیم گیری و تصمیم سازی
 7. شناخت سمت و سوی تحولات اقتصادی و تأثیر آن بر بازارهای مختلف
 8. تعاریف بهره وری
 9. ضرورت و اهمیت موضوع بهره وری
 10. جایگاه بهره وری، کیفیت و سود آوری در بنگاه اقتصادی و بهره وری از دیدگاهای مختلف
 11. نحوه اندازه گیری شاخص های بهره وری
 12.  نحوه تحلیل مقدماتی شاخص های بهره وری
 13. نحوه تحلیل پیشرفته شاخص های بهره وری
 14. معرفی سامانه ملی اندازه گیری و تحلیل شاخص های بهره وری (irpmc.ir)
 15. نحوه تجزیه و تحلیل شاخص های بهره وری با استفاده از سامانه2- تواناييهاي مورد انتظار دانشپذيرفتگان دوره

1-مدیران و کارشناسان بنگاههای اقتصادی

2-کارآفرینان، فعالان کسب و کار و صاحبان صنایع

3- سیاست گذاران و متخصصین حوزه تصمیم گیری


3- شرايط ورود به دوره (پيش‌نيازهاي ورود)

1- دارابودن مدرك پايان تحصيلات عمومي (ديپلم متوسطه/ پيش‌دانشگاهي)


4- نحوة پذيرش دانشپذير

1- قبولی در مصاحبه


محتواي دوره

 1. اهمیت تعریف مناسب مساله در سیستم‌های اقتصادی-اجتماعی و تکنیک‌های ساختاردهی به مساله
 2. مبانی رویکرد سیستمی
 3. متدولوژی سیستم دینامیک و یادگیری در دنیای پیچیده
 4. فرآیند مدلسازی سیستم دینامیکی
 5. ابزارهای مدلسازی سیستمی
 6. قابلیت‌ها و امکانات نرم‌افزار ونسیم (Vensim)
 7. کارگاه‌های مدلسازی کیفی
 8. کارگاه‌های مدلسازی کمی با استفاده از نرم‌افزار

مطالب مرتبط