عکس صفحه اصلی

گواهینامه

گواهینامه موسسه:

کلیه گواهینامه های موسسه دارای هولوگرام و چاپ مخفی  UV و دارای مجوز برگزاری و مورد تایید وزارت علوم، قابلیت ترجمه رسمی دادگستری و امورخارجه و بین المللی بوده و همچنین از طریق سامانه و سایت VOHEC.IRمتعلق به وزارت علوم، قابل پیگیری می­ باشند.

برای مشاهده نمونه گواهینامه اینجا را کلیک نمایید.