عکس صفحه اصلی

کارگاههای آموزشی

مدیریت برند سازمانی

مدیریت برند سازمانی

به گفته‌ی بسیاری از اهالی فن، نقطه‌ی شروع برندسازی ذهن مشتری است و او است که تعیین می‌کند یک برند می‌میرد یا زنده می‌ماند. پس در هنگام خلق برند اولین و آخرین کسی که باید لحاظ کنید مشتری‌هایی هستند که قرار است محصول شما را مصرف کنند.