عکس صفحه اصلی

هوش هیجانی و EQ

هوش هیجانی و EQ

هوش هیجانی و EQ

هوش عاطفی، هوش احساسی یا هوش هیجانی (Emotional Quotient) شناخت و کنترل عواطف و هیجان‌های خود است. هوش هیجانی یعنی توانایی شخص در