عکس صفحه اصلی

توضیحات جامع

هدف دوره

این دوره مختص درمانگران حوزه کودک است که به عنوان یک ابزار نسبتا دقیق برای تشخیص مشکلات روان شناختی کودکان (تا ۱۳سال) قابل استفاده است. نقاشی به عنوان یک راه ورود به دنیای کودک است که بر اساس تحقیقات گسترده ارزش تشخیصی بالایی در مورد ویژگی های روانی کودک دارد.

تواناييهاي مورد انتظار دانشپذيرفتگان دوره

آشنایی با موارد استفاده از نوروفیدبک

شرايط ورود به دوره (پيش‌نيازهاي ورود)

دانش آموخته رشته های روانشناسی، مشاوره و علوم شناختی

نحوه پذيرش دانشپذير

مصاحبه

سرفصل دوره

۱_اهمیت و مراحل رشد نقاشی در کودکان
 ۲_ هنجاریابی رشد تحولی بر اساس جداول استاندارد
 ۳_ نحوه اجرای تست ترسیم خانواده کرمن
 ۴_ ارزیابی و تفسیر نقاشی کودک
 ۵_ جمع بندی نشانه ها و تشخیص مشکلات کودک

ثبت نام