عکس صفحه اصلی

مدیریت پروژه DPMP

مدیریت پروژه DPMP

مدیریت پروژه DPMP

اولین برگزار کننده دوره های مدیریت پروژه DPMP در ایران با مجوز رسمی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ویژه مهندسان و فعالان حوزه ساخت و ساز و شرکت های نفت و پتروشیمی