عکس صفحه اصلی

توضیحات جامع

معرفی دوره

همواره يكي از دغدغه‌هاي مديران بنگاه‌هاي اقتصادي، موسسات دولتي و غير دولتي انتخاب درست طرح‌ها، پروژه‌ها و همچنين مديريت آنان است. امروزه با تكيه بر دانش مديريت پروژه مؤسسات توانسته‌اند تا هرچه بهتر به اهداف پروژه‌ها كه شامل محدوده، زمان و هزينه است، دست يابند. در كشور عزيزمان ايران، همواره يكي از چالش برانگيزترين بخش‌هاي توسعه‌اي و اقتصادي تعريف پروژه‌ها و انجام درست آن است. بسياري از پروژه‌هاي اقتصادي و عمراني به دليل عدم دستيابي به اهدافشان شكست خورده‌اند و صدمات جبران‌ناپذيري به جامعه و در نهايت به سازمان‌ها وارد كرده اند. كم نيستند مديران پروژه‌هايي در كشور كه فقط فعاليت‌هاي پروژه را از نظر فني خوب مي‌شناسند اما به دليل آنكه دانش مديريت پروژه ندارند نمي‌توانند به خوبي پروژه‌ها را مديريت كرده و آنان را به اهدافشان برسانند، هرچند كه محصول پروژه در نهايت با تأخير تحويل داده مي‌شود. موسسه جهان دانش مبین بر اساس رسالت كمك به توسعه ظرفيت علمي مديران كشور بر آن شد تا اين دوره را با اقتباس از دوره‌هايMBA با گرايش مديريت پروژه از دانشگاه‌هاي فعال در اين رشته در سطح جهان برگزار کند.

هدف دوره

هدف اين دوره پرورش و ظرفيت‌سازي علمي و عملي مديريت پروژه براي مديران و دست اندركاران پروژه‌ها مي باشد تا با طي اين دوره بتوانند پروژه‌ها را بر اساس روش‌ها و مدل‌هاي علمي و پذيرفته شده انتخاب و مديريت كنند.

توانایی های مورد انتظار دانشپذیرفتگان دوره
 تهیه ساختار شکست کار پروژه WBS
 برنامه‌ریزی و کنترل پروژه به روش مسیر بحرانی CPM
 برنامه‌ریزی و کنترل پروژه به روش PERT
 بودجه بندی پروژه‌ها و زمانبندی منابع مورد استفاده
 تهیه گزارش از روند و پیشرفت پروژه‌ها
 تهیه گزارش کارگاهی و مدیریتی
 مشارکت در تحلیل پروژه و تهیه طرح‌های بهبود
 خدمات هزینه یابی پروژه تهیه صورت وضعیت

سرفصل های این دوره

 اصول و مباني مديريت و سازمان

 تصميم‌گيري كمي در مديريت

 مديريت پروژه - متدولوژی

 تيم‌سازي

 مديريت استراتژيك پروژه‌ها و طرح‌ها

 ارزيابي فني و اقتصادي طرح‌ها و پروژه‌ها

 مديريت محدوده، زمان و هزينه 1

 مديريت ريسك پروژه

 مديريت كيفيت در پروژه

 مديريت منابع انساني در پروژه

 مديريت ادعا و آنالیز تاخیرات در پروژه های اجرایی

 مديريت تامين منابع مالي در پروژه

 مديريت محدوده، زمان و هزينه 2

 ابزارهای نوین مبنتنی بر فناوری اطلاعات در مدیریت پروژه

 مدیریت پروژه بر اساس PMBOK

 مهندسي ارزش در پروژه

 آمادگي براي آزمون PMP

 آشنايي با قوانين و مقررات پيمانكاري و حقوق تجارت

 حسابداری برای مدیران

ثبت نام