عکس صفحه اصلی

توضیحات جامع

با توجه به اهمیت روزافزون بحث های مالیاتی و اهمیت آن در زمان حاضر، شناخت دقیق درآمدهای مشمول مالیات، معافیتهای مالیاتی، نحوه پرداخت مالیات و پیگیری مشکلات و مسائل مالیاتی، ازجمله مواردی است که به کارشناسان و مدیران مالی شرکتها کمک میکند تا ضمن رعایت قوانین و مقررات مالیاتی از پرداختهای نادرست مالیات جلوگیری نموده و نسبت به پرداخت درست مالیات اقدامات به موقع و سریع انجام پذیرد.

در دوره پیش رو بحث مالیات های مستقیم به صورت جامع انجام و در کنار آن درخصوص بحث مالیات برارزش افزوده و اثرات اقتصادی آن به عنوان یک کنترل کننده بازار و اقتصاد مطرح خواهد گشت.


 گزیده ای از سرفصل های دوره


 1. تعریف مالیات و انواع آن
 2. ذکر کليات قانون ماليات­هاي مستقيم
 3. شرح منابع مالياتي و پايه­ هاي مالياتي
 4. نحوه محاسبه ماليات بر شرکتها
 5. شرح مهمترين معافيت­هاي مالياتي
 6. مالياتهاي تکليفي: اجاره، حقوق، ماده 103، ماده 104، ماده 107 و ...
 7. ضمانت اجراي مربوط به تخلف از تنظيم اظهارنامه و صورتهاي مالي
 8. دلايل عدم بخشودگي مالياتهاي تکليفي در قانون مالياتها
 9. زمان پرداخت مالياتهاي تکليفي باتوجه به قانون مالياتها
 10. مالياتهاي مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده V.A.T
 11. مشخصات کلی قانون مالیات بر ارزش افزوده
 12. مشمولين مالیات بر ارزش افزوده
 13. ماخذ نرخ و نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده و تاریخ تعلق مالیات
 14. معافیت مالیات حقوق در قانون مالیات برارزش افزوده
 15. مفاهیم واردات و صادرات در قانون مالیات بر ارزش افزوده
 16. مالیات برارزش افزوده و خدمات خریداری شده از خارج کشور
 17. جرائم در مالیات برارزش افزوده
 18. تشریح مالیات حقوق و مواد 97 و 104 (مراحل رسیدگی)
 19. ضمانت اجرای مربوط به تخلف از تنظیم اظهارنامه و صورت‌های مالی
 20. ارائه نکات کاربردی در تنظیم اظهارنامه مالیاتی

 مدت دوره
 8 ساعت
 هزینه دوره
 228.000  تومان