عکس صفحه اصلی

ثبت نام دوره ها

ثبت نام حضوری:

جهت ثبت نام حضوری به آدرس زیر مراجعه فرمایید:
مشهد، خیابان احمدآباد- بلوار رضا -نبش رضا 19- پلاک 194
تلفن تماس: 051-38455051-3
ساعت مراجعه از ساعت 8:30 الی 20

ثبت نام اینترنتی:

فرم ثبت نام اینترنتی

فرمت JPEG و حجم حداکثر 200KB
در صورت تمایل اصل فیش واریزی را به صورت حضوری تحویل موسسه فرمایید.
آیین نامه آموزشی بر اساس قانون مدنی
  1. در صورت انصراف 10 روز قبل از تشکیل کلاس ها 50 درصد مبلغ کل شهریه مسترد خواهد شد
  2. در صورت انصراف بعد از تشکیل کلاس ها شهریه عودت نخواهد شد
اینجانب اعلام می نمایم که با آگاهی کامل از ضوابط و شرایط دوره های تخصصی این فرم را تکمیل کرده ام و بدینوسیله صحت اظهارات خود را تایید می نمایم.