عکس صفحه اصلی

مکالمه فشرده انگلیسی، آلمانی، روسی، ژاپنی با روش دوپینگی در 20 جلسه با تدریس استاد بهارلو (استاد هفت زبانه ایران)

"آموزش 504 واژه انگلیسی با روش بدون فراموشی"ظرفیت محدود می باشد.

جهت کسب  اطلاعات بیشتر و ثبت نام با واحد آموزش تماس حاصل نمایید.

مطالب مرتبط