عکس صفحه اصلی

مؤسسه آموزش عالی آزاد گام اندیشه برای اولین بار دوره های مدیریت عالی هتلداری DBA "Doctorate of Business Administration" را برگزار می نماید.هدف از برگزاری این دوره استفاده کاربردی از علم روز مدیریت گردشگری و هتلداری برای ارتقا و توسعه کسب و کار در واحدهای هتلداری و گردشگری می ­باشد.

همچنین دوره مدیریت راهبردی صادرات  DBME "Doctorate of Business in Management Export" ویژه علاقه مندان به شناخت مسائل مبتنی بر بازارهای بین المللی، جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به مشکلات بازار شناسی و ورود به بازار، توسعه بازار و انطباق فرهنگی برگزار می گردد.

دوره مدیریت راهبردی صادرات بین الملل  DBMEبه گونه ای طراحی شده است که مدیران با فراگیری مهارتهای رهبری در جهت ارزیابی راه­­ حلهای مختلف در مورد هر مسأله و تصمیم گیری و اجرای تصمیمات اتخاذ شده اقدام نمایند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر باواحد آموزش تماس حاصل نمایید.

مطالب مرتبط