عکس صفحه اصلی

توضیحات جامع

هدف دوره:

از اهداف اصلی دوره ی جامع تربیت مشاور عمومی، توانمندسازی مشاوران در حوزه های مختلف و بهره گیری از ابزارها و سامانه های معتبر رایانه ای می باشد.

تواناييهاي مورد انتظار دانش پذيرفتگان دوره:

دانش کافی در زمینه فعالیت کاری

حداقل دانش روان شناسی

حداقل مهارت روانشناختی

علاقه به یادگیری

نیاز به یادگیری

شرايط ورود به دوره (پيش‌نيازهاي ورود):

 دارا بودن مدرك كارشناسي از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشي معتبر كشور

ارزيابي در طی دوره:

در پایان هر دوره توسط اساتید ارزشیابی به عمل می آید.

شرایط اخذ گواهینامه پایان دوره:

کسب حداقل نمره اعلام شده توسط گروه

ارائه ی پروژه پایانی (با صلاحدید گروه)

حضور مستمر در دوره (با احتساب میزان غیبت های مجاز)

رعایت کامل آیین نامه ها و ضوابط دانشگاه و همچنین آیین نامه و ضوابط مربوط به برگزاری دوره که قبلاً به رویت و تأیید دانش پذیر رسیده است.

تسويه حساب کامل مالی

مدت زمان دوره:

80ساعت

زمان و نحوه تشکیل کلاس ها:

حضوری

کد معمولی (در هفته)

کد فشرده (5شنبه-جمعه)

آنلاین

سرفصل های دوره:

- ارزیابی و مداخله در سبک های یادگیری و مطالعه دانش آموزان

- انتخاب رشته تحصیلی در دوره متوسطه و کنور

- مداخله در راهبردهای مدیریتی

- اموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی به دانش آموز و پرورش عادات موفقیت آمیز هنگام مطالعه

- مرور آزمون های مورد نیاز برای یک مشاور تحصیلی ( آزمون های هوش، استعداد، شخصیت و رغبت )

- افزایش دانش نظری در زمینه سبک های یادگیری و مطالعه دانش آموزان

- ارتقای مهارت عملی برای ارائه مشاوره تحصیلی

- غلبه بر اضطراب امتحان در محیط های آموزشی

ثبت نام

مطالب مرتبط