عکس صفحه اصلی

توضیحات جامع

هدف دوره:

مهمترین اهداف مهارت‌های زندگی عبارتند از:

تقویت اعتماد به نفس

رشد و تقویت عواطف انسانی

کمک به شناسایی و بیان احساسات

تامین تندرستی جسمی و سلامت روانی

تقویت مهارت‌های ارتباطی

تربیت یک شهروند متعادل و مورد پذیرش اجتماع

تقویت روحیه همزیستی‌های مسالمت‌آمیزو بالا بردن سازگاری فرد با خودش، دیگران و محیط زندگی.‏

مهارت‌های زندگی، علاوه بر اینکه به صورت یک راهکار ارتقای سلامت روان مطرح است، به صورت ابزاری برای پیشگیری از آسیب‌ های روانی واجتماعی مبتلا به جامعه مانند اعتیاد، خشونت ‌های خانگی و اجتماعی، آزار کودکان، خودکشی و ایدز هم قابل استفاده است، مهارت‌های زندگی ابزاری قوی در دست متولیان بهداشت روانی جامعه با هدف توانمندسازی جوانان در ابعاد روانی و اجتماعی است و به افراد کمک می‌کند تا مثبت عمل کنند و هم خودشان و هم جامعه را از آسیب ‌های روانی واجتماعی محفوظ دارند و سطح بهداشت روانی ‌شان را ارتقاء دهند .‏

تواناييهاي مورد انتظار دانش پذيرفتگان دوره:

دانش کافی در زمینه فعالیت کاری

حداقل دانش روان شناسی

حداقل مهارت روانشناختی

علاقه به یادگیری

نیاز به یادگیری

شرايط ورود به دوره (پيش‌نيازهاي ورود):

 دارا بودن مدرك كارشناسي از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشي معتبر كشور

ارزيابي در طی دوره:

در پایان هر دوره توسط اساتید ارزشیابی به عمل می آید.

شرایط اخذ گواهینامه پایان دوره:

کسب حداقل نمره اعلام شده توسط گروه

ارائه ی پروژه پایانی (با صلاحدید گروه)

حضور مستمر در دوره (با احتساب میزان غیبت های مجاز)

رعایت کامل آیین نامه ها و ضوابط دانشگاه و همچنین آیین نامه و ضوابط مربوط به برگزاری دوره که قبلاً به رویت و تأیید دانش پذیر رسیده است.

تسويه حساب کامل مالی

مدت زمان دوره:

80ساعت

زمان و نحوه تشکیل کلاس ها:

حضوری

کد معمولی (در هفته)

کد فشرده (5شنبه-جمعه)

آنلاین

سرفصل های دوره:

آموزش مهارت های زندگی ده گانه

 همدلی و خودآگاهی

 مهارت برقراری ارتباط موثر

 مهارت کنترل خشم

 مهارت مدیریت استرس

 مهارت ارتباط بین فردی

 مهارت مبارزه با خلق منفی

 مهارت رفتار جراتمندانه

 مهارت تصمیم گیری

 مهارت تفکر خلاق

 مهارت تفکر نقاد

ثبت نام

مطالب مرتبط