عکس صفحه اصلی
آموزش حسابداری پیشرفته

توضیحات جامع

معرفي دوره

هدف دوره:

1- آموزش حسابداری کاربردی ویژه بازار کار

2-آشنایی وآموزش کاربردترین نرم افزارهای حسابداری مورد استفاده در حال حاضر بازار کار

3- مواجه عملی هنرجو با روش های ارائه خدمات مالی و گزارشات مالی به کارفرمایان

4-آموزش کامل نمودن اظهارنامه های مالیاتی


تواناييهاي مورد انتظار دانشپذيرفتگان دوره:

تسلط به حسابداری مقدماتی و اصول حسابداری


شرايط ورود به دوره (پيش‌نيازهاي ورود):

1- دارابودن مدرك پايان تحصيلات عمومي (ديپلم متوسطه/ پيش‌دانشگاهي)

2-  آشنایی با مباحث مقدماتی کامپیوترو مجموعهOFFICE

  • گذارندن دوره حسابداری مقدماتی


محتواي دوره (سرفصل دوره):

1-حقوق و دستمزد نحوه تنظیم لیست حقوق ودستمزد و کار با نرم افزارهای بیمه و مالیات حقوق وقوانین کاربردی مرتبط با آن

2-اظهارنامه ارزش افزوده نحوه تنظیم اظهارنامه ارزش افزوده بصورت عملی و قوانین کاربردی و  مرتبط با آن

3-نحوه تحریر دفاتر قانونی (روزنامه و کل ) بصورت عملی

4-قوانین کاربردی قانون مالیاتهای مستقیم و نحوه محاسبه و رسیدگی سازمان امور مالیاتی در شناسایی مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی

5-نحوه تنظیم و ارسال گزارشات فصلی ماده 169قانون مالیاتهای مستقیم  وقوانین مرتبط با آن

6-طراحی سیستم مالی با زیر سیستم های (مالی ، انبار، فروش، خزانه )

7-کار با نرم افزار پایا و انجام ثبت های حسابداری


منابع دوره:

قانون کار و تامین اجتماعی وبخشنامه های و آیین نامه های مربوطه

2-قانون مالیات های مستقیم وبخشنامه های و آیین نامه های مربوطه

3-قانون مالیات بر ارزش افزوده وبخشنامه ها و آیین نامه های مرتبط

4-آیین نامه اصلاحی تحریر دفاتر ماده 95 قاون مالیاتهای مستقیم

5- دستور العمل گزاشات فصلی ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم

ثبت نام

مطالب مرتبط