عکس صفحه اصلی

توضیحات جامع


دوره  جامع آموزش داوری مقدماتی


مرکز داوری  مؤسسه آموزش عالی آزاد گام اندیشه با توجه به درخواست‌های مکررمتقاضیان، دوره جامع آموزش داوری را برگزار می‌نماید. با توجه به نظر سنجی دوره‌های پیشین اصلاحاتی در شکل و محتوا در این دوره اعمال شده است. از جمله اصلاحات، تعدد اساتید دوره و تنوع بیش از پیش عناوین آموزشی می‌باشد.

هدف از برگزاری:

 این دوره آشنایی جامعه حقوقی با داوری به نحو صحیح و اصولی و گسترش فرهنگ داوری می‌باشد.

مخاطبین دوره:

حضور و ثبت نام در این دوره آموزشی برای کلیه علاقمندان به مباحث داوری بالاخص داوری تجاری و دانشجویان مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری رشته حقوق، وکلا، کارآموزان وکالت و مشاورین حقوقی قوه قضاییه وسایر علاقمندان آزاداست.

 مباحث دوره:  

از جمله مباحثی که در این دوره مطرح خواهد شد:

 • مبانی و مفاهیم روش‌های حل و فصل اختلاف و به ویژه داوری
 • مفهوم موافقت نامه داوری
 • جریان داوری از طرح ادعا تا صدور رأی و ختم رسیدگی می‌باشد
 • انواع داوری، صلاحیت داوری، هزینه داوری
 • ابلاغ رأی داور و چالشهای آن
 • چالشهای اجرای رأی داوری
 • تشکیل مرجع داوری و نصب داور
 • جریان داوری از طرح ادعا تا صدور رأی (درخواست داوری، ادعا نامه، تعیین داور، اوصاف داور، صلاحیت، جرح داور، مدت داوری، جلسه استماع، ایرادات، ادله اثبات دعوی، قانون حاکم، زبان، محل داوری، سازش و ختم رسیدگی)
 • شور داوران، صدور رأی ، شکل رأی(شکل رأی و محتوای رأی)، فراغ داور، پایان داوری، هزینه‌های داوری، مسئولیت مدنی


در پایان دوره به شرکت کنندگان گواهینامه هولوگرام دار از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

با قابلیت ترجمه رسمی دادگستری و امور خارجه و همچنین بین الملل اعطا خواهد شد.
دوره جامع آموزش داوری پیشرفته


مرکز داوری  مؤسسه آموزش عالی آزاد گام اندیشه  باتوجه به درخواست‌های مکررمتقاضیان، دوره جامع آموزش داوری را برگزار می‌نماید. با توجه به نظر سنجی دوره‌های پیشین اصلاحاتی در شکل و محتوا در این دوره اعمال شده است. از جمله اصلاحات، تعدد اساتید دوره و تنوع بیش از پیش عناوین آموزشی می‌باشد.

هدف از برگزاری:

 این دوره آشنایی جامعه حقوقی با داوری به نحو صحیح و اصولی و گسترش فرهنگ داوری می‌باشد.

مخاطبین دوره:

حضور و ثبت نام در این دوره آموزشی برای کلیه علاقمندان به مباحث داوری بالاخص داوری تجاری و دانشجویان مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری رشته حقوق، وکلا، کارآموزان وکالت و مشاورین حقوقی قوه قضاییه وسایر علاقمندان آزاداست.


مباحث دوره: 

محوریت مطالب مطرح شده به شرح زیر است:

 • شکایت از رأی داوری
 • اجرای رأی داوری
 • اقدامات موقتی در داوری
 • دعاوی طاری در داوریدر پایان دوره به شرکت کنندگان گواهینامه هولوگرام دار از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

با قابلیت ترجمه رسمی دادگستری و امور خارجه و همچنین بین الملل اعطا خواهد شد.
 شرايط ورود به دوره (پيش‌نيازهاي ورود)

دارابودن درجه كارشناسي حقوق و يا داشتن پروانه وكالت يا كارآموزي وكالت ویا کارشناسان رسمی دادگستری

ویا دارا بودن مدرك كارشناسي از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشي معتبر كشور به همراه سابقه کار

ثبت نام

مطالب مرتبط