عکس صفحه اصلی

توضیحات جامع

معرفي دوره

1- هدف دوره

۱ـ آشنایی با مفهوم استراتژی فروش
 ۲ـ تکنیک‌های دیده شدن
 ۳ـ هنر خلق مزیت
 ۴ـ اصول ایجاد نیاز در مشتری
 ۵ـ تله قیمت و خطاهای حوزه قیمت‌گذاری
 ۶ـ اصول طبقه‌بندی مشتریان
و....

2- تواناييهاي مورد انتظار دانشپذيرفتگان دوره

مخاطبین هدف خود را به خوبی درک کنند.

رقبای خود را بخوبی بشناسند و لیستی از فاکتورهایی که آنها را از رقبا متمایز می کنند، داشته باشند.

هویت برند خود را بشناسند.


3- شرايط ورود به دوره (پيش‌نيازهاي ورود)

1- دارابودن مدرك پايان تحصيلات عمومي (ديپلم متوسطه/ پيش‌دانشگاهي)


4- نحوه پذيرش دانشپذير

 مصاحبه 


 محتواي دوره


1-استراتژی های یکپارچگی

2-استراتژی یکپارچگی افقی

3-استراتژی های متمرکز

4-توسعه بازار

و.....

مطالب مرتبط