عکس صفحه اصلی

توضیحات جامع

معرفي دوره

1- هدف دوره

این دوره شامل مجموعه ای از قابلیت ها است که فرد را با مفاهیم برند و برندسازی و تمایز این دیدگاه و استراتژی را با رویکرد سنتی بازاریابی و تبلیغات آشنا می­سازد.

این دوره با بیان عملیاتی و مفهومی برند و برندسازی، اصول تبلیغات حرفه ای و روشهای تحقیقات بازار قبل و بعد برنامه های بازاریابی و تبلیغاتی به دنبال ایجاد توانمندی نزد مخاطبین دوره، برای اجرای اصولی این اقدامات در بنگاههای اقتصادی می­باشد.

اهداف این دوره، آشنایی مدیران و سازمان ها و متخصصان علاقه مند در حوزه بازاریابی و تبلیغات با رویکردهای نوین بازاریابی، آشناسازی مخاطبین دوره با اصول و مفاهیم برند ( نام و نشان تجاری) و برندسازی، نحوه پیاده سازی این مفاهیم در یک کسب وکار (شرکت) و شناخت تفاوت این مفاهیم با روش سنتی است.


2- تواناييهاي مورد انتظار دانشپذيرفتگان دوره

شناخت و بکارگیری مفاهیم عمومی در مدیریت و سازمان

 ایجاد تغییر و بهبود سازمان

درک رفتار پرسنل و احساس نیاز آنها و کسب توانایی در تامین و جذب پرسنل

 آشنایی با مفاهیم برند و برندسازی و تمایز این دیدگاه و استراتژی را با رویکرد سنتی بازاریابی و تبلیغات و نحوه پیاده سازی این مفاهیم در یک کسب و کار (شرکت)


3- شرايط ورود به دوره (پيش‌نيازهاي ورود)

1- دارابودن مدرك پايان تحصيلات عمومي (ديپلم متوسطه/ پيش‌دانشگاهي)


4- نحوة پذيرش دانشپذير

 مصاحبه


 محتواي دوره

اصول برندینگ و تبلیغات

چرخه برند سازی

ارتباطات یکپارچه برندسازی و تبلیغات

تحقیقات بازاریابی مقدماتی

و....

مطالب مرتبط