عکس صفحه اصلی

توضیحات جامع

بازارهای مالی جایگاه مهم و جذابی برای کسب درآمد و تولید ثروت محسوب می شوند. فعالیت در آنها از قید و بند زمان و قوانین دست و پاگیر معاملاتی رها شده و به سبب ایجاد موقعیت های مناسب کسب درآمد، افراد بسیاری را به خود جذب نموده است.

انجام معامله و سرمایه گذاری نه فقط بر روی اشیاء و اموال قابل لمس، بلکه بر روی مالکیت زمانی و ارزش آتی مواردی مانند ارز، سهام شرکت ها و اوراق بهادار انجام پذیر است.

در این میان تکنولوژی اینترنت، محدودیت ها را از بین برده و انجام معامله در تمامی بازارهای مالی را برای تمامی علاقه­ مندان میسر ساخته است. بازارهای مالی زبان خاص خود را دارد. زبانی که شاید بیشتر از اقتصاد به روانشناسی شبیه است.

این دوره آموزشی سومین دوره از مجموعه دوره های پنج گانه بازارهای مالی، (با تاکید بر بازارسهام) می­باشد که در پایان دوره فراگیران توانایی های تحلیل گری براساس نمودارها در بازار درحوزه اوراق مسکن، تحلیل گری براساس نمودارها در بازار درحوزه سهام، تحلیل گری براساس نمودارها در بازار درحوزه طلا (سکه)، تحلیل گری براساس نمودارها در سایر بازارهای مالی، تشخیص فرصت های خرید سهام مناسب و تشخیص فرصت های فروش سهام را خواهند داشت.


هدف

تحلیل با استفاده از نمودارها و شاخص های مربوطه و همچنین پیش بینی قیمت در سیکل های آتیآشنایی با دوره

محتوی دوره

آشنایی با فرآیند سرمایه گذاری با تاکید بر سرمایه گذاری مالی و شناسایی دارایی ها

اصول تحلیل تکنیکال

مفاهیم اولیه در تحلیل تکنیکال

مروری بر نمودار و انواع آن و کاربردهای نمودارها

آشنایی با خطوط روند و ترسیم و کاربردهای آن

آشنایی با کانال و انواع کانال ها ( ترسیم / کاربردها )

سطوح حمایت و مقاومت ( تعریف / محاسبه / کاربردها )

فیبوناتچی / انواع آن وکاربردهای آن

آشنایی با الگوهای قیمتی شامل الگوهای ادامه دهنده روند و برگشت از روند

آشنایی با اسیلاتورها واندیکاتورها و تحلیل توسط آنها

استفاده از برخی اسیلاتور و اندیکاتورها در بازار سهام

مروری بر امواج الیوت و کاربردهای آن در تحلیل ها

روان شناسی امواج قیمتی در بازار سهام

تهیه گزارش تحلیل تکنیکال


گواهینامه

ارائه گواهی نامه معتبر از موسسه آموزش عالی آزاد گام اندیشه

مورد تأیید وزارت علوم


پیش نیاز دوره:

پیش نیاز های این دوره (دوره تکنیکال) دوره مقدماتی و بنیادی می باشند .

تاکید میشود در صورت عدم گذراندن پیش نیازهای دوره در این موسسه ثبت نام منتفی است و مبلغ پرداختی بازگردانده می شود.


مطالب مرتبط