عکس صفحه اصلی

مدیرعامل حرفه ای DBA

مدیر عامل حرفه ای DBA

مدیر عامل حرفه ای DBA

اولین برگزارکننده دوره مدیر عامل حرفه ای DBA در ایران با مجوز رسمی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ویژه مدیرعاملان کلیه مشاغل بصورت تکنیکی و کاربردی توسط اساتید برند حوزه کسب و کار