عکس صفحه اصلی

آموزش 504 واژه بدون فراموشی

آموزش 504 واژه بدون فراموشی

آموزش 504 واژه بدون فراموشی

کتاب 504 واژه با هدف بخاطر سپاری کلمات پرکاربرد، با استفاده از روش دوپینگی (شیوه­ای نوین)، جهت ماندگاری در حافظه بلندمدت شما دانش پذیران عزیز برگزار می­گردد.