عکس صفحه اصلی

جستجو

کارگاه تقویت شم اقتصادی وشناسایی فرصتهای کسب وکار- کارآفرینی

کارگاه تقویت شم اقتصادی وشناسایی فرصتهای کسب وکار- کارآفرینی

ولی چه گونه می توان شم اقتصادی خوبی داشت و فرصت‌های پولدار شدن را شناخت و از آن‌ها استفاده کرد؟ چگون..

نمایش 1 تا 1 از 1 (1 صفحه)